Branding de Zuiderwaterlinie
Project
Branding de Zuiderwaterlinie
Locatie
Brabant Zeeland
Opdrachtgever
BKKC
Jaar ontwerp
2007

In 2007 vindt de reizende expositie plaats in het kader van het grootschalige kunstproject 'Branding de Zuiderwaterlinie'. Het project laat de betekenis zien van de 200 km lange verdedigingslinie die van west naar oost door het Noord-Brabantse land voert. Een linie die losse objecten als forten, vestingwerken, inundatiegebieden en andere landschappelijke kenmerken verbindt. Negen kunstenaars waren uitgenodigd om de rijke schakering aan cultuur van de Zuiderwaterlinie in beeld te brengen en zodoende de samenhang en betekenis van dit erfgoed te versterken.

Voor de Branding van de Zuiderwaterlinie zijn zes producten ontwikkeld die ieder een mogelijk aspect van de te versterken identiteit van de Zuiderwaterlinie representeren. Een logo voor de merkidentiteit, Zuiderwater voor de commerciële identiteit, routemarkering voor de landschappelijke identiteit, een Zuiderwaterliniefestival voor de culturele identiteit en gadgets voor bewoners in het overstromingsgebied. Kritisch of juist lichtvoetig, kunst, vormgeving of merchandising: de producten maken een mogelijk toekomstige identiteit van de linie zichtbaar doordat ze al lijken te bestaan en te functioneren.

Overige kunstenaars: Marijke Maas, Anne-Marie van den Thillart, Frank Havermans, Anna Lange, Jan Wessendorp/Auke van der Heide, Wiesje Peels, Yvonne Né.
Tentoonstellingsvormgeving en catalogus: Rob van Hoesel.

Ontdek de Zuiderwaterlinie >>