entree zuidwestzijde - foto Vocus architecten / Rob van Esch
Winkelcentrum Het Stroink
Project
Winkelcentrum Het Stroink
Locatie
Enschede
Opdrachtgever
WP Retail Invest C.V.
Jaar ontwerp
2016-2018
I.s.m.
Vocus architecten, Trafique, Citeq, Eelerwoude, Monton projectmanagement
Uitvoering
n.t.b.
Jaar realisatie
2019

‘Groen’ winkelcentrum
Winkelcentrum Het Stroink ligt in de groenste wijk van Enschede, Stroinkslanden. Het winkelcentrum wordt uitgebreid en de omringende openbare ruimte wordt heringericht. In nauw overleg met Vocus architecten en Trafique ontwerpt Blom&Moors de binnenstraat van het winkelcentrum, de voorpleinen en de omringende openbare ruimte parallel aan het architectonisch ontwerp voor het gebouw.

Opdrachtgever WP Retail Invest ontwikkelt het winkelcentrum tot een duurzame retaillocatie. Dit komt tot uitdrukking in de rol en functie die het winkelcentrum gaat krijgen voor de winkeliers en de buurt (ontmoetingsplek en ruimte voor activiteiten) als ook in de vormgeving (o.a. materiaalgebruik, energieverbruik, inpassing monumentale bomen).

De openbare ruimte verbindt
In het ontwerp streven we naar de samenhang tussen de architectuur en de verschillende (semi-) openbare ruimtes. Het winkelcentrum is omgeven door majestueuze eiken. Er wordt een overgang van deze donkere groene zoom naar een open en licht winkelcentrum gerealiseerd. De verbinding met de wijk en de toegang tot het winkelcentrum verloopt stapsgewijs langs een diagonaal via voorruimte, voorplein met entree tot in de binnenstraat, zowel aan de noord- als zuidzijde van het winkelcentrum.

Het ontwerp voorziet ook in een soepele doorstroming van het verkeer en voldoende parkeervoorzieningen. De ruimte wordt vergroend met aanplant van nieuwe bomen. Het stenige karakter van de parkeerplaatsen wordt doorbroken door gebruik te maken van grastegels, ook om de monumentale bomenrijen te behouden.

De voorpleinen en de binnenstraat zijn verwant aan elkaar: vloer, meubels en verlichting zijn op elkaar afgestemd in heldere afleesbare vormen en formaten, natuurlijke materialen en lichte kleuren.