nieuwe outillage op station Amsterdam Bijlmer ArenA
Stationsoutillage
Project
Stationsoutillage
Locatie
Nederland
Opdrachtgever
ProRail, NS Stations, Bureau Spoorbouwmeester
Jaar ontwerp
2007-2012
I.s.m.
diverse ontwerpers
Uitvoering
diverse producenten

Lees meer: nieuw stationsmeubilair
Lees meer: visie op stationsoutillage
Lees meer: pilot station Amsterdam Bijlmer ArenA
Lees meer: pilot station Leiden Centraal
Lees meer: pilotobjecten


Sinds 2007 adviseert Blom&Moors, na selectie via een Europese aanbesteding, ProRail in het project stationsoutillage. Blom&Moors heeft een ontwerpvisie op de nieuwe stationsoutillage voor alle Nederlandse stations ontwikkeld in opdracht van en in nauwe samenwerking met ProRail, NS Poort en Bureau Spoorbouwmeester. Parallel aan de ontwikkeling van de visie heeft Blom&Moors gewerkt aan de inrichting en het ontwerp voor twee proefopstellingen met nieuwe outillage. Inmiddels bewaakt Blom&Moors in opdracht van ProRail de ontwerp- en uitvoeringskwaliteit aan de hand van de visie en de beoogde samenhang vanuit het Spoorbeeld tijdens ontwerp en productie van de nieuwe outillage.

Visie op stationsoutillage
De huidige outillage wordt door de reizigers ervaren als kil en grauw en voldoet niet meer aan de huidige wensen. De visie op de stationsoutillage is in 2011 vastgesteld en garandeert een verbeterde uitstraling en inrichting van het station. De visie geeft richting aan de vormgeving en plaatsing van het stationsmeubilair in zowel bestaande als nieuwe stations voor de komende 20-30 jaar. Zo ontstaan stations met karakter, uitnodigend en comfortabel, met aandacht voor de beleving van de reiziger.

Pilots
Met een breed scala aan ontwerpers en producenten heeft Blom&Moors van 2008 tot 2010 gewerkt aan de nieuwe outillage voor twee pilotlokaties: twee eilandperrons op station Amsterdam Bijlmer ArenA en perron 8b/9b op station Leiden Centraal worden ingericht met comfortabel zitobject, windscherm, commercieel paviljoen, verblijfspaviljoen, informeel zitobject, zitrand groen eiland, perrontegel, perronmast en overige verlichting.

Realisatie
Begin 2012 is de productie van de outillage door ProRail aanbesteed ten behoeve van de uitrol op de eerste twaalf stations. Plaatsing van de eerste nieuwe meubels wordt eind 2012 verwacht op de stations Groningen Europapark en Hoevelaken. In de twee jaar die volgen worden station Arnhem, Rotterdam Centraal, Rijswijk, Den Haag Centraal, Breda en de stations op de Valleilijn ingericht. Vervolgens zullen tot 2020 alle grote en middelgrote stations worden voorzien van de nieuwe outillage. Meer dan de helft van alle treinreizigers zal dan met plezier de royale banken, comfortabele paviljoens en opvallende poefjes kunnen gebruiken!