visie op stationsoutillage


Maart 2011
Blom&Moors i.s.m. en i.o.v. ProRail, Bureau Spoorbouwmeester, NS Poort

Fotografie: Blom&Moors, Gerlo Beernink e.a.
Grafische vormgeving: één op één grafische vormgeving en communicatie
Verkrijgbaar via: stationsoutillage@prorail.nl

De Visie op stationsoutillage biedt een visie op de inrichting van àlle Nederlandse stations voor de komende 20 tot 30 jaar. De complete visie bestaat uit een visieboek en twee bijlagen. In het visieboek zijn uitgangspunten op het ambitieniveau van de opdrachtgevers en stakeholders opgenomen. De bijlagen bieden praktische uitgangspunten voor uitvoerenden en beheerders.

In de Visie op stationsoutillage staan de reizigers centraal. Zij zijn het tenslotte die de outillage gebruiken. Het doel is om een integrale verbetering van de stationsinrichting te bereiken op alle Nederlandse stations en daarmee de klantwaardering te verhogen. De visie geeft een nieuwe kijk op de inrichting van stations. Heldere inrichtingsprincipes regisseren de plaatsing van de inrichtingsobjecten, terwijl ontwerpuitgangspunten richting geven aan een nieuwe en herkenbare ontwerpstijl. Voor reizigers betekent dit een logischere indeling van de stationsruimtes, een groter aanbod aan comfortabele zit- en verblijfsmogelijkheden en meer beleving. Ieder station krijgt een ‘toolkit’, een selectie aan objecten die past bij de stationsgrootte. Er ontstaan stations met karakter, uitnodigend en comfortabel, met aandacht voor de beleving van de reiziger.


Bedankt voor het wachten (1752 kb)