tools objectcategories


1999
Eindredactie / Projectorganisatie: 
Jacqueline Moors en Han le Blanc


Teksten: Pekka Harni, Merijn Bolink, Frederike Huygen
Fotografie:
Francois Eyck
Grafische vormgeving:
Wendy Panders


Het Vormgeversoverleg Eindhoven heeft rondom de Finse ontwerper en architect Pekka Harni een tentoonstelling met lezing, een workshop en een publicatie georganiseerd. Alle activiteiten zijn gewijd aan zijn ideeën over de taxonomie van objecten.

In de bijbehorende publicatie wordt in teksten, tekeningen en foto’s van de tentoonstelling de geclassificeerde groepen objecten geduid. Dit inzicht biedt nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen van objecten.

tools objectscategories (222 kb)