veldwerk - het Bassin


1992
Jacqueline Moors

Grafische vormgeving:
Wendy Panders

In het boekje is aan de hand van persoonlijke bespiegelingen op een aantal thema’s in relatie tot het ontwerpen voor de openbare ruimte een alternatief plan beschreven voor de herinrichting van de voormalige industriehaven het Bassin in Maastricht. Geluid speelt een belangrijke rol in de verbinding van de cultuurhistorische waarde en het hedendaagse gebruik van de plek. Door veldwerk te doen is het werkveld verkend.

veldwerk - het Bassin (441 kb)