Herinrichting Bahnhof Hamburg Harburg / fase 1

Project
Herinrichting Bahnhof Hamburg Harburg / fase 1
Locatie
Hamburg, Duitsland
Opdrachtgever
Deutsche Bahn
Jaar ontwerp
2017-2018
I.s.m.
Trafique landschapsontwerpers | groeningenieurs, Liesbeth Rijnja
Jaar realisatie
2019

Station Hamburg Harburg is een groot vertrek- en overstapstation ten zuiden van de Elbe. In opdracht van Deutsche Bahn werkt Blom&Moors aan een stappenplan voor de opwaardering van het station, voor zowel de binnen- als buitenruimtes. Het monumentale station (ontwerp Hubert Stier) is een ensemble van indrukwekkende bakstenen gebouwen met fraaie ruimtes. Het station is opgenomen in de reeks stations die onder de noemer Smart City/Third Places wordt opgewaardeerd. De huidige bouwkundige staat van het 19e-eeuwse station is goed, maar het interieur en de perroninrichting vertonen veel slijtage en zijn niet meer van nu. Voor station Hamburg Harburg gaat de aandacht vooral uit naar meer verblijfskwaliteit door cultuur, groen, beleving en comfort.

Binnen én buiten
Naar aanleiding van onze analyse en inventarisatie ter plekke hebben we adviezen voor het interieur en de perrons uitgebracht om de kwaliteit en belevingswaarde zonder ingrijpende verbouwingen te verhogen. De adviezen betreffen het kleur- en materiaalgebruik, het vervangen van zitmeubilair en veraangenamen van wachtruimtes, het vernieuwen van de verlichting en het toepassen van beeldende kunst. In onbruik geraakte objecten zijn verwijderd, andere bestaande objecten zijn verplaatst of vervangen, zodat het station weer helder en overzichtelijk wordt.

Historisch groen in de Bahnhofsgarten
Ooit had station Hamburg Harburg een stationstuin op het brede middenperron. In ons groenconcept hebben we, in samenwerking met Trafique en Liesbeth Rijnja, geadviseerd deze prachtige historische stationstuin nieuw leven in te blazen. Reizigers en omwonenden kunnen nu over smalle paden tussen de weelderige vaste planten lopen. Betonnen zitranden met bamboe zittingen bieden extra zitruimte om even van de zon en de nieuwe tuin te genieten.
De beplanting is wit met rode accenten, in overeenstemming met de kleuren van het interieur van het stationsgebouw. Bloeiperiodes volgen elkaar op zodat de stationstuin in ieder seizoen een interessante aanblik heeft. Bovendien zijn de planten aantrekkelijk voor bijen.
Op de einden van alle perrons worden bloesembomen in perken met gras en kruidenmengsels geplaatst. Ze geven zachtheid aan de harde technische wereld rond het spoor.

Kleurrijke entree
Van oudsher staan er ook op het stationsplein bomen met onderbeplanting. Om het plein tijdelijk op te frissen hebben we in het beplantingsconcept voorgesteld een aantal beperkte ingrepen te doen: verwijdering van overbodige objecten, herstel van randen en muurtjes, vervanging van oude onderbeplanting door gras en verwilderende bollen, aanplant van kleurige vaste planten. Onderzocht wordt of en hoe het voorplein in de toekomst een daadwerkelijke herstructurering kan ondergaan.

Lees hier over het programma Smart City/Third Places >>