Stadsbos013 is Tilburg(s) buiten

Project
Stadsbos013 is Tilburg(s) buiten
Locatie
Tilburg
Opdrachtgever
gemeente Tilburg
Jaar ontwerp
2017-2018
I.s.m.
KruitKok landschapsarchitecten

In het zuidwesten van Tilburg ligt Stadsbos013, een uitgestrekt parklandschap van meer dan 125.000 ha. Het gebied is divers en bestaat naast bos uit heide, weidegronden en akkerlanden, die worden doorsneden door beekdalen en verbonden door poelen. Bijzonder is ook de grote rijkdom aan cultureel erfgoed, zoals de Oude Warande en de zone met landgoederen en buitens als ook de rijke verzameling aan sportfaciliteiten, recreatieve bedrijven en lokale agrariërs.

De gemeente wil Stadsbos013 als stadsregionaal park aantrekkelijk, herkenbaar en beleefbaar maken en de mogelijkheden voor het ontwikkelen van particuliere initiatieven vergroten. Verbetering van de recreatieve waarde en natuurwaarde gaan hierbij hand in hand.

Visie
In opdracht van de gemeente hebben KruitKok landschapsarchitecten en Blom&Moors een visie ontwikkeld. Deze visie is een uitnodiging aan de stad en de ‘stadsbosmakers’ om samen te werken aan de ontwikkeling van een bijzonder stadsbos. Samen hebben we, ieder vanuit onze eigen discipline, een ruimtelijk raamwerk en stadsbosbeeldtaal opgesteld. Na grondige analyse van het gebied en interviews met tal van betrokkenen is een ontwikkelingsstrategie opgezet die vervolgens in workshops met bewoners en ondernemers in het stadsbos is besproken. Raamwerk en beeldtaal worden binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan Raad en College.

Ruimtelijk raamwerk
Het raamwerk biedt aan de hand van zes strategische lijnen een perspectief voor het toekomstige stadsbos. De landschappelijke diversiteit van de deelgebieden wordt verstrekt, de biodiversiteit wordt vergroot en er wordt een natuurnetwerk gecreëerd. Ook wordt het watersysteem van beken en poelen door middel van verbindingszones en waterbergingen verduurzaamd. Er wordt een fijnmazig netwerk aan diverse routes ontwikkeld die gekoppeld zijn aan de stadsboscentra, een aantal recreatieve thematische kernen.

Stadsbosbeeldtaal
Ontwikkel een stadsbosbeeldtaal voor de plekken en inrichtingselementen: deze zesde strategie volgt de andere strategieën en maakt ze zichtbaar en beleefbaar.
De beeldtaal is van toepassing op onder andere de stadsbosbakens (bij de stadsboscentra), de zitelementen, informatievoorzieningen en bewegwijzering, bruggen en vlonders en poorten en hekwerken.
Op termijn worden bestaande inrichtingselementen vervangen door elementen in stadsbosbeeldtaal.
Voor ieder deelgebied zijn herkenbare combinaties van vormen, materialen en kleuren bepaald.

De stadsbosbeeldtaal is direct, stoer, biedt ruimte voor een vleugje humor en tegelijkertijd voor natuurlijke processen. De vormen zijn iconisch en geometrisch. Basic materialen als beton, hout en staal zijn eerlijk en vandalismebestendig. Bij voorkeur wordt hout uit het stadsbos toegepast. Bijzonder in de reeks materialen is het stadsbosmos voor een kleurrijk accent met natuurlijke uitstraling. De kleurenreeks bestaat uit zwart en wit voor contrast met de omgeving, maar ook materiaaleigen kleuren voor meer terughoudendheid zijn mogelijk. Er wordt een grafische stadsboshuisstijl met stadsbosembleem ontwikkeld, onder andere voor informatievoorzieningen, naamgeving en poëzie.