400 opgaven - ontwerpen aan de stationsomgeving

Project
400 opgaven - ontwerpen aan de stationsomgeving
Locatie
Nederland
Jaar ontwerp
2012
I.s.m.
Ontwerplab, Claudia de Boer

Nederland is een dynamisch land met circa 400 stations. Dagelijks staan trein, metro, tram, bus, taxi en fiets klaar om grote aantallen mensen te laten reizen. De diversiteit aan stations is groot, van stedelijke knooppunten tot landelijk gelegen haltes. Het direct omliggende gebied, de stationsomgeving, is voorzien van belangrijke transfervoorzieningen. Op grotere stations zijn extra functies aanwezig, die het leven van zowel reizigers als omwonenden en 'omwerkenden' aangenamer maken.

Wat is de publieke waarde van de stationsomgeving voor de stad of het dorp waarin ze liggen en welke mogelijkheden zijn er voor de toekomst? Hoe zien deze stationsomgevingen er uit, hoe worden ze beleefd en hoe zouden ze moeten worden ingericht?

'400 opgaven' is een voorstel van Blom&Moors in samenwerking met Ontwerplab (stedenbouwkundige analyses) en Claudia de Boer (fotografie) om aan de hand van analyses, tekeningen, foto’s en essays de stationsomgeving als integrale opgave op te pakken. Het is tevens een uitnodiging tot publiek debat en reflectie. Met dit voorstel willen we dan ook bijdragen tot het benoemen en in beeld brengen van de opgaven en daarin substantieel aandacht geven het belang van de publieke kwaliteit.

Publieke kwaliteit
Ontwerpen aan de stationsomgeving is ontwerpen aan ontmoetingen in het publieke domein. Publieke kwaliteit ontstaat waar mensen samen komen, waar ruimte is voor bespiegeling en confrontatie, waar onverwachte gebeurtenissen kunnen plaatsvinden en waar nieuwe activiteiten een plek kunnen vinden. 400 stationsomgevingen, elk met een eigen opgave.

Het vergroten van de openbaarheid van de stationsomgeving is naast een ruimtelijke en programmatische opgave, ook een culturele opgave. In ons onderzoeksvoorstel staat daarom de beleving van alle gebruikers centraal. Niet eerder is de stationsomgeving vanuit zowel het perspectief van de reiziger als vanuit het perspectief van de omwonende en 'omwerkende' onderzocht, beschreven en verbeeld. Door verweving van activiteiten van álle gebruikers ontstaat meer betrokkenheid op deze plekken die nu vaak als vluchtig worden beleefd.