Beelden op de brug, Dordrecht

Project
Beelden op de brug, Dordrecht
Locatie
Dordrecht
Opdrachtgever
gemeente Dordrecht
Jaar ontwerp
2015 (concept)
I.s.m.
dJGA architecten, IMD raadgevende ingenieurs.

Beelden op de brug
In 2016 schreef de gemeente Dordrecht de prijsvraag uit voor het ontwikkelen van een concept voor een nieuwe langzaam verkeersbrug over het Wantij bij Dordrecht. Belangrijke randvoorwaarden waren de iconische waarde, het systeem om de brug te openen en de inrichting van de openbare ruimtes rondom de brughoofden. De jury had waardering voor het beeld dat werd opgeroepen, maar keurde het door ons voorgestelde schuifprincipe af. De prijsvraag is gewonnen door Rene van Zuuk architecten.

In het concept van Blom&Moors i.s.m. dJGA wordt de brug als een rustige rechte lijn enigszins diagonaal over het water gelegd. Hij wordt uitgevoerd als een vlakke dubbele schuifbrug. Daarbij schuiven twee delen vanuit het midden gelijktijdig in en uit over de lengte-as. Het schuifsysteem bevindt zich niet onder de brug, maar is grotendeels opgenomen in de balustrades. De vaste delen van de brug rusten op de oevers, terwijl de bewegende delen vanaf pijlers spannend uitkragen. Door de functionele beweging van het openen en sluiten te verbijzonderen met bewegend beeld blijft de brug in haar gebruik fascineren. Keer op keer een intrigerend schouwspel.

Het bewegend beeld ontstaat door het principe van een raster (op de bewegende brugdelen) dat over een stilstaande afbeelding schuift (op de vaste brugdelen), ook wel bekend als een ‘animated optical illusion’. De afbeeldingen die worden toegepast worden geïnspireerd op de rijke cultuurhistorie van Dordrecht. 

Waar de brug de oevers raakt
Brug, landhoofden en omringende openbare ruimte worden in samenhang ontworpen. Aan de zijde van het Noorderhoofd rust het landhoofd op de rand van de kade en sluit de brug zo direct mogelijk aan op de routes naar de binnenstad en het station. Het stedelijk ingericht pleintje vormt een verlengstuk van de binnenstad en toegang tot de waterbushalte. Robuuste bestrating en kaderanden en een stoere reeks objecten zoals zitmeubilair, bolders en lichtmasten luiden hier de vormgeving in die het ‘rondje Wantij’ vervolgens begeleiden.
Aan de zijde Stadswerven biedt een groene oever een meer landschappelijk ingerichte ruimte waarin het landhoofd speels wordt geïntegreerd. Samen met het strand, zitranden, terrasruimte en beplanting nodigt deze ruimte uit om te sporten, recreëren en verblijven. Alleen bij laag water kun je onder de brug door lopen. Hier is de getijdenwerking van het Wantij optimaal beleefbaar.