Woonboulevard Nijbracht Emmen

Project
Woonboulevard Nijbracht Emmen
Locatie
Emmen
Opdrachtgever
M7
Jaar ontwerp
2016
I.s.m.
Trafique landschapsontwerpers | groeningenieurs

Met de aankoop van Woonboulevard Nijbracht heeft M7 de ambitie voor de langere termijn te investeren in het gebied. De woonboulevard mag meer onderlinge samenhang te krijgen en levendiger en aantrekkelijker worden. Daartoe worden de herkenbaarheid van de boulevard, de verbinding tussen de gebouwen en het parkeren verbeterd. Ook wordt het publiek uitgenodigd elkaar op de boulevard te ontmoeten en daar te verblijven.
M7 heeft Blom&Moors gevraagd een visie op de opgave te ontwikkelen en een schetsontwerp te ontwikkelen. Vanwege hun expertise zijn we hiervoor een samenwerking aangegaan met Trafique.

Ontwerp
Een stelsel van pleinen en lijnen verbindt de gebouwen met elkaar. De routing en het parkeren wordt binnen dit stelsel efficiënt gereorganiseerd en vergroend. Het grootste plein ligt op het zuidwesten aan de voet van een pop-up horeca-gelegenheid. Het andere plein is geschikt voor kleine evenementen en activiteiten en ligt aan de overkant van de doorgaande weg. De pleinen worden verbonden door groene lijnen, looproutes omzoomd met beplanting, die elk hun eigen karakter hebben. De westelijk gelegen as legt de verbinding met de zuidelijk gelegen winkelpanden. De oostelijk gelegen groene as mondt uit in een waterpartij. Een nieuwe brug en bloeiende waterplanten brengen opnieuw levendigheid.