Cruquius groeit

Project
Cruquius groeit
Locatie
Amsterdam
Opdrachtgever
POR, (Platform openbare ruimte) Prijsvraag
Jaar ontwerp
2010
I.s.m.
Mook & Partners, één op één grafisch ontwerp

Voor de prijsvraag 'Cruquius: Openbare ruimte als motor voor transformatie' heeft Blom&Moors een manifest voor de toekomst opgesteld. Het manifest is een pleidooi voor een geleidelijke ontwikkeling vanuit initiatief en dialoog. Niet nu starten met een bouwplan voor het hele eiland, maar tijd en ruimte maken voor een transitiefase waarin een breed scala aan tijdelijke activiteiten een plek krijgt.

De visie is gepresenteerd als de buurtkrant ‘Cruquius groeit’ die de ontwikkelingen van Cruquius in 2015 weergeeft. Artikelen en nieuwsitems over o.a. de ingebruikneming van de nieuwe veerpont, kunst in de openbare ruimte, de opening van ateliergebouw 102 en het Cruquius muziekfestival geven een inkijk in de manier waarop de transitie geïmplementeerd kan worden.

Cruquius groeit Het wordt dé plek waar het goed wonen, werken, leren en recreëren is. Cruquius transformeert de komende jaren geleidelijk tot een aantrekkelijk en volwaardige woon- en werkeiland in het Oostelijk Havengebied. Een vanzelfsprekend deel van de stad met een eigen karakter, stoer en gastvrij. Een plek waar je je thuis voelt en midden in de wereld staat.

Cruquius is gastvrij Voor mensen die nú willen bijdragen aan het eiland waar ze morgen wonen en werken. Pionieren, initiëren en faciliteren leiden tot nieuwe en betekenisvolle verbindingen voor het gebied. Initiatiefnemers worden serieus genomen, zij zijn het die het eiland koesteren en zorgen dat Cruquius leeft.

Cruquius leeft De transformatie van Cruquius wordt een fascinerend proces dat een onverwachte kwaliteit oplevert voor openbare ruimte en bebouwing. Een belangrijke rol is toebedeeld aan tijdelijk publiek gebruik van bedrijventerreinen en kades die beschikbaar komen. De kwaliteit van het initiatief wordt hierbij gekoppeld aan de kwaliteit van de plek. Omdat goede openbare ruimte bestaat bij de gratie van een levendig publiek gebruik.

Cruquius nodigt uit
Initiatieven kunnen worden ingebracht door groepen en individuen, zowel particulieren als ondernemers.  Ze worden geselecteerd en indien nodig gefaciliteerd zodat een verrassend en gevarieerd aanbod aan initiatieven ontstaat. Initiatieven die boeien, die de ambitie van ‘Cruquius groeit’ onderschrijven en de nieuwe identiteit van Cruquius beleefbaar maken.

Cruquius biedt ruimte
Ruimte op plekken en in gebouwen die vanwege hun kenmerken en mogelijkheden een impuls kunnen geven aan de ontwikkeling. Plekken en gebouwen die vanwege hun ligging, oriëntatie en uitzicht bijzonder en kansrijk zijn. Waardevolle sporen uit het verleden blijven zichtbaar zodat verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten.

Cruquius krijgt vorm Naarmate de tijd verstrijkt neemt de bebouwing verder toe. Goed werkende initiatieven krijgen een plek in de planvorming. De contouren en het gebruik van openbare, collectieve en private plekken zullen zich steeds duidelijker manifesteren en leiden tot een vanzelfsprekende samenhang tussen openbare ruimte en bebouwing.

Cruquius heeft toekomst De initiatieven van nu zijn input voor de inrichting van morgen. Gemeente Amsterdam, gezamenlijke ontwikkelaars en Platform Cruquiuseiland werken samen om dit mogelijk te maken. Projectbureau CruquiusKamer nodigt u van harte uit bij te dragen aan deze bijzondere ontwikkeling.