Drie meter hoger

Als afronding van de plannen voor een complexe dijkversterking bij het Zeeuwse dorp Hansweert heeft Blom&Moors in samenwerking met Robbert de Koning, landschapsarchitect en in opdracht van de combinatie Answest een reeks inrichtingselementen ontworpen voor op de dijk, bij de keermuur, aan het strand en in het park.
De werkzaamheden zijn in januari 2023 gestart.
In 2027 voldoet de dijk weer aan de nieuwe norm van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor de Hansweertenaren is het dan weer een aantrekkelijke plek om te spelen, zwemmen, wandelen en eindeloos over de Westerschelde uit te kijken.

Lees meer over het project