Balkon aan de Maas - locatie voormalig stoomgemaal

Download hier de projectfolder >> (288 kb)
Balkon aan de Maas
Project
Balkon aan de Maas
Locatie
Gemaal Gansoyen, Heusdenseweg 2, 5145PP Waalwijk
Opdrachtgever
Waterschap Aa en Maas
Jaar ontwerp
2013-2014
Uitvoering
Postma Bergharen, MCB, Struyk Verwo Infra
Jaar realisatie
2015

Een fietstocht over de dijken langs de Bergsche Maas brengt passanten langs het gemaal Gansoyen. Het is een opvallend gemaal op poten, nu nog verder verbijzonderd met een balkon boven de uitstroomplek. Leunend op de houten balustrade van het balkon hebben passanten een prachtig uitzicht over de rivier en haar oevers. Als het rode lampje, dat net voorbij het balkon in het water staat, brandt, zien ze door de stalen roostervloer van het balkon het opgepompte water onder hun voeten door uitstromen.

In de vloer is een band met woorden als 'tags' opgenomen die kijkers bewust maken van de historie van de plek. Voor wie wat langer wil blijven is er een bank geplaatst.
Het balkon is te bereiken via een trap van betonnen platen die in de groene dijk zijn gelegd. Bovenaan de trap staan een informatiezuil en een aantal fietsbeugels. Banken en vloerplaten zijn afkomstig uit de reeks Solids&Seats die Blom&Moors in 2012 voor Struyk Verwo Infra heeft ontwikkeld.

Ook de informatiezuil en het ingelegde paneel zijn uitgevoerd in beton. Met een speciale druktechniek zijn de panelen voorzien van tekst, tekeningen en foto’s die daardoor als het ware opgaan in het betonnen vlak. Blom&Moors heeft de inhoud en lay-out verzorgd. Er is informatie opgenomen over de waterstaatkundige werking, de cultuurhistorie en de waarde voor de natuur. De paling, de aalscholver en de bever die in de betonnen zuilen zijn gestraald, verwijzen hier naar.

Gemaal Gansoyen bemaalt het Oude Maasje en regelt de waterstand in het achterliggende binnendijkse gebied. Het maakt deel uit van het rijksmonument Bovenlandse sluis, een kruispunt van twee waterwegen. Het gemaal heeft de functie overgenomen van het stoomgemaal dat ooit aan de andere zijde van de Bovenlandse Sluis stond en dienst deed van1898 tot 1963.

Het elektrische gemaal is in 2012 ingrijpend gerenoveerd. Voor Waterschap Aa en Maas was dit het moment om het sluizencomplex meer uitnodigend te maken voor de vele recreanten die over de Zomerdijk passeren en te kunnen vertellen over de rijke historie van het waterstaatsmonument en de belangrijke taak van de waterschappen in Nederland.

Na een analyse van het sluizencomplex heeft Blom&Moors een ontwerp gemaakt voor twee verblijfsplekken en drie informatiezuilen, geïnspireerd op het weidse landschap en de kenmerkende materialisering en detaillering van de ingenieurswerken.

De realisatie van de eerste verblijfsplek, het Balkon aan de Maas, is afgerond in het voorjaar van 2015. Ook de drie informatiezuilen zijn geplaatst: bij het gemaal, de Bovenlandse Sluis en het voormalige stoomgemaal. Deze laatste plek is eigendom van Waterschap Brabantse Delta. Op een later moment kan ook deze plek worden ingericht als een verblijfsplek met banken, hier met uitzicht op de met groen omzoomde kom van het Zuiderkanaal. Een reeks woorden in een stalen plaat boven de waaierput zal hier verwijzen naar het oude gemaal.

Lees hier het nieuwsbericht van Struyk Verwo Infra over het Balkon aan de Maas >>